Rodo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu z przedstawicielem, Firma INSEL Piotr Ptaszek, jednocześnie oświadczam iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSEL Piotr Ptaszek Numer NIP 8830000861, Numer REGON 890013720, Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Polanica-Zdrój, miejsc. Polanica-Zdrój, al. Wojska Polskiego, nr 62A, 57-320
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych / usług turystycznych
    - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego